Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blogi

Petukiri

Inimeste meiliaadressidele laekub allolev kiri. Mida sellise kirja juures tähele panna? Kiiruga peale vaadates tundub kõik õige ning tundub lihtne võimalus rahaliseks võiduks. Kui aga hakata kirja süvenema siis on näha, et kiri tuleb väga kahtlaselt meiliaadressilt. Juba selle järgi võiks inimene otsustada, et kiri on kahtlane ja seda tuleks eirata. Kirjale on lisatud link…

Kolmas teema: Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Personaalsete ja avatud õpikeskkondade ülesande teoreetilise osa jaoks valisin Väljataga ja Laanpere (2010) artikli personaalsetest õpikeskkondadest ning osaliselt lugesin ka Kompen ja teiste (2019) artiklit. Postitusen annan ülevaate artiklist ning postituse lõpus on skeem, minu personaalsetest õpikeskkondadest. Kõigepealt selgitaksin enda jaoks lahti kaks mõistet. Mis on Web 2.0? Ärirevolutsioon arvutitööstuses, mille põhjustas üleminek internetile kui…

Teine teema: Õpihaldussüsteemid

Teise teema ülesandeks oli õpihaldussüsteemidega tutvumine. Valida oli teoreetilise ja praktilise ülesande vahel. Esialgu otsustasin teoreetilise ülesande kasuks, lugesin juba artikligi läbi, kuid kokkuvõtte tegemine jäi venima. Siis mõtlesin, et tegelikult oleks huvitav tutvuda ühe õpihaldussüsteemi kasutamisega õpetaja vaatest. Eelnevalt olen neid kasutanud ainult õpilasena. Kursuse loomist hakkasin proovima Google Classroom’is. Ma olen varem viinud…

Intervjuu

Õppeaine Koostöö ja koosloome digikeskkondades esimeseks ülesandeks oli planeerida ja läbiviia intervjuu kursusekaaslasega, tema kogukondadesse ja võrgustikesse kuulumise kogemuse kohta. Alustuseks tutvusi artikliga Kilpatrick, S., Barrett, M. & Tammy, J. (2012). Defining learning communities. Seejärel koostasin küsimused etteantud skeemi järgi (warm-up questions, deepening questions, closing question). Küsimuste koostamisel mõtlein sellele, mida ma soovin teada saada ning…

Kodune turvaaudit ja juhendmaterjal

Käesolev audit on koostatud perele, võttes arvesse kõiki koduseid võrguseadmeid ja iga pereliikmete isiklikke võrku ühendatud seadmeid. Auditi eesmärk on kaardistada olemasolevad seadmed ning selgitada välja, kuidas on tagatud seadmete turvalisus, millised on ohud ja riskid seoses turvalisusega. 1.Võrku ühendatud seadmed 2. Auditi kontrollküsimused Netiühendus Kas netiühendus on koodiga kaitstud? ​Arvuti Kas operatsioonisüsteemi uuendused on…

Haridustehnoloogia ajalugu

Haridustehnoloogia ajalooga tutvumiseks lugesin ma Molnar, A. (1997) artiklit “Computers in Education: A Brief History” (antud artiklit saab lugeda SIIT). Mida te teadsite haridustehnoloogia ajaloost varem? Haridustehnoloogia ajaloost mul varasemaid teadmisi ei ole. Ma arvan, et ka mõistega “haridustehnoloogia” puutusin ma esimest korda kokku kolm aastat tagasi, kui asusin õppima alushariduse pedagoogikat ning läksin tööle lasteaeda.…

Õpileping

Antud õpileping on koostatud, et toetada õppeaine Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe läbimist. Teema  Mida ma soovin õppida? Mis valdkond? Soovin saada uusi teadmisi õpikeskkondadest ja võrgustikest. Kui aus olla siis esialgu on mul selles osas teadmised üsna kesised, kui see on ka põhjus, miks olen selle ainekursuse valinud. Minu valdkondlik huvi on suunatud lasteaeda, milliseid…

Eakate digipädevuse arendamine

Grupitöö liikmed: Marju Kalda, Aalo Banko, Tuuli Haljaste Probleem: Digitehnoloogiat kasutades töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes või kogukondades suheldes on vaja teatud digipädevusi, nt kriitilist mõtlemist, analüüsioskust ja võõrkeeleoskust (Haridus- ja Teadusministeerium, 2014), mis kahjuks paljudel eakatel inimestel puuduvad ja seetõttu langevad nad kergemini petuskeemide ohvriks. Sihtgrupp: Sihtgrupiks on eakad inimesed, kes üldiselt on digipädevad ja…

%d bloggers like this: