Design a site like this with WordPress.com
Get started

Eakate digipädevuse arendamine

Grupitöö liikmed: Marju Kalda, Aalo Banko, Tuuli Haljaste

Probleem: Digitehnoloogiat kasutades töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes või kogukondades suheldes on vaja teatud digipädevusi, nt kriitilist mõtlemist, analüüsioskust ja võõrkeeleoskust (Haridus- ja Teadusministeerium, 2014), mis kahjuks paljudel eakatel inimestel puuduvad ja seetõttu langevad nad kergemini petuskeemide ohvriks.

Sihtgrupp: Sihtgrupiks on eakad inimesed, kes üldiselt on digipädevad ja kasutavad aktiivselt nutiseadmeid, nii igapäevaseks suhtluseks, kui ka sotsiaalmeedia kasutamiseks, uudiste lugemiseks, internetist tellimiseks jms. Kuigi nad on digiseadmete aktiivsed kasutajad puuduvad neil teadmised digiturvalisusest.

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas on Pexels.com

Persoona 3

Mihkel on 60 aastane aktiivne ajaga kaasas käiv inimene, seoses oma tööga on ta pidanud arendama oma digipädevusi, ta oskab kasutada põhilisi kontoriprogramme ja suhtluskanaleid, ta kasutab igapäevaselt nutitelefoni ja arvutit. Vabal ajal loeb ta veebipõhiseid ajalehti, suhtleb oma lähedastega sotsiaalmeedias, tellib asju nii eesti kui välismaa veebipoodidest, broneerib reise ja teenuseid, vaatab videosi/filme. Kuna tema teadmised digiturvalisusest on puudulikud siis satub ta aegajalt kahtlastele lehekülgedele, ning tema arvuti on sagelid hädas viirustega ning olnud ka olukordi kui ta maksab teenuste eest, millest ta täpselt aru ei saa.

Koolituse eesmärk:

  • Suurendada digiturvalisusega seotud teadmisi ja oskusi neid praktikas kasutada.
  • Toetada turvalise nutiseadme/arvuti kasutamise oskust.
  • Toetada oskust veebilehekülgi ja reklaame kriitiliselt hinnata.

Koolituse läbinu:

  • Teab digiturvalisuse põhimõtteid ja oskab seadmeid kasutada turvaliselt.
  • Oskab kriitiliselt hinnata veebist saadavat infot ning teab millal seda eirata.
  • Oskab teksti sisu lugedes aru saada pahatahtlikest skeemidest ning oskab kaitsta oma isikuandmeid.
%d bloggers like this: